Ljubljana, 22.03.2018.

U okviru ciklusa predavanja „EU i svijet“,  međunarodni institut za Bliski istok i balkanske studije (IFIMES) organizirati će  okrugli stol u Ljubljani, dana 22.03.2018. pod nazivom: Izazovi suvremenog svijeta. Na okruglom stolu uvodni govor održat će  dr. Zijad Bećirović, direktor IFIMES-a. te predavač Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske, prof. dr. Ernest Petrič, bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Slovenije, bivši ambasador pri UN, član i bivši predsjednik ILC UN, Slovenija i Budimir Lončar, bivši ministar vanjskih poslova SFRJ.