Ljubljana, 20.05.2024.

U okviru ciklusa predavanja „Zapadni Balkan i EU“, međunarodni institut za Bliski istok i balkanske studije (IFIMES) organizirao je u Ljubljani dana 20.05.2024., predavanje pod nazivom »Novi izazovi za Albaniju, regiju, Europu i svijet«. Predavač je bio Nj. E. Ilir Meta, Predsjednik Republike Albanije 2018 – 2023. Nj. E. Ilir Meta je bio predsjednik Republike Albanije u periodu 2018-2023. Prije toga bio je predsjednik i potpredsjednik Vlade, predsjednik Parlamenta, ministar vanjskih poslova i ministar privrede. Jedan je od najiskusnijih političara u regiji. Predsjednik je stranke Sloboda (Partia e Lirise). Na predavanju je predstavio nove izazove sa kojima se suočavaju Albanija, regija, Europa i svijet. Također je govorio i o aktuelnim događanjima u Albaniji. Poslije predavanja razgovor sa gostom, vodili su izv. prof. dr. Zijad Bećirović i Bakhatyar Aljaf, direktori IFIMES-a.