20.03.2007.

Govor predsjednika Mesića na pokretanju hrvatske mreže Global Compacta

 

Poštovane gospođe i gospodo! 

Zadovoljstvo mi je pozdraviti sve prisutne na pokretanju hrvatske mreže Global Compacta, najveće svjetske inicijative na području društveno odgovornog poslovanja kompanija.

Ovakvu inicijativu sa zadovoljstvom sam podržao i želim u njoj sudjelovati.

Načela poštivanja ljudskih i radnih prava, zaštite okoliša, te borbe protiv korupcije - predstavljaju temelj hrvatskog članstva u Ujedinjenim narodima.

Stoga je vaša podrška ovoj inicijativi prirodan nastavak naših višegodišnjih napora da izgradimo pravedno i napredno društvo koje se temelji na odgovornosti kako pojedinaca, tako i organizacija koje djeluju u našem društvu.

Global Compact predstavlja međunarodni okvir putem kojeg hrvatske kompanije mogu lakše doprinijeti uspostavi boljih poslovnih standarda, te na odgovoran način upravljati ukupnim efektima svojeg poslovanja.

U Hrvatskoj, kao i u većini ostalih postkomunističkih zemalja,  bila je provedena netransparentna privatizacija, uz strategiju poslovanja poduzeća koja je bila neoliberalna i socijalno neosjetljiva!

U razvijenim tržišnim ekonomijama, kao suprotnost strategiji ostvarivanja što većeg profita, razvijen je novi pristup poslovanju kompanija, tzv. „stejkholderski“ pristup.

Ovaj koncept poslovanja suprotan je neoliberalizmu, a temelji se na tome kako pomiriti zahtjeve za većom efikasnošću poslovanja i društvenom pravdom.

Zbog toga, podržavam ovaj novi pristup, strategiju „interesnih skupina“, kojim se žele afirmirati načela jednakosti, zajedništva i solidarnosti.

U takvom okviru, zaposlenici više nisu trošak, već „ljudski kapital“; a njihovo znanje sadržano je u „intelektualnom kapitalu“ tvrtke.

Osnovni cilj poslovanja više nije stjecanje kratkoročnih profita, na štetu ostalih interesnih skupina; već oblikovanje pravednog društva, koje je sukladno privatnom vlasništvu i težnji za profitom!  

Poštovane gospođe i gospodo. 

Smatram da uvođenje načela društveno odgovornog poslovanja u Hrvatsku, može pomoći uvođenju takve poslovne kulture koja će poboljšati konkurentsku sposobnost hrvatskih poduzeća!

Međutim, takva strategija društveno odgovornog poslovanja kompanija mora postati dijelom osnovnog društvenog modela Hrvatske.

U tome će svakako pomoći uvođenje 10 načela Global Compacta UN-a, ali i primjena načela društveno odgovornog poslovanja, koja promiče Evropska unija, te Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Večeras su ovdje sa nama predstavnici hrvatskih kompanija koje su pristupile spomenutoj inicijativi.  

Čestitam vam na odluci da se aktivno uključite u najveću svjetsku inicijativu za društveno odgovorno poslovanje – Global Compact.

Učlanjenjem se obavezujete na poštivanje i integriranje temeljnih načela društvene odgovornosti u svoje poslovanje.

To vam daje priliku da postanete aktivan sudionik u održivom razvoju vlastite zemlje, ulaganju u njene ljude, te zaštiti njenih prirodnih resursa.

Želim uspjeha ovoj inicijativi i nadam se da će se još više kompanija aktivno uključiti u primjenu načela društveno odgovornog poslovanja.

Hvala lijepa.