25.04.2007. - Dubrovnik

Govor predsjednika Mesića na II. Međunarodnoj konferenciji "Vode u zaštićenim područjima"

 

Poštovane gospođe i gospodo,
Uvaženi sudionici konferencije,

Zadovoljstvo mi je pozdraviti sve prisutne na Drugoj međunarodnoj konferenciji „Vode u zaštićenim područjima“.
Prihvatio sam pokroviteljstvo nad održavanjem ove međunarodne konferencije, jer vodu, kao resurs, smatram ključnom za „održivi razvitak“ Hrvatske. Također, vaš veliki odaziv, sudjelovanje brojnih uglednih stručnjaka i znanstvenika, iz svijeta i zemlje, potvrđuje važnost teme kojom se bavi ova konferencija.
Vjerujem kako će stručne rasprave na ovoj konferenciji vezane uz problematiku voda u zaštićenim područjima svima poslužiti za bolje razumijevanje društvenih, ekonomskih, zakonodavnih i obrazovnih aspekata zaštite i racionalnog korištenja vode.
Uz naftu - voda postaje ključni prirodni resurs - pa borba za njihovim ovladavanjem sve više dobiva na intenzitetu. Stoga, nije čudo da su sve najvažnije međunarodne organizacije tu problematiku stavile u prvi plan. Dobro upravljanje vlastitim vodnim resursima i izvorima pitke vode, od strateške je važnosti za Hrvatsku.
Republika Hrvatska ulazi u skupinu od 30 vodom najbogatijih zemalja na svijetu, prema broju stanovnika! Veseli me da je Hrvatska domaćin konferencije o vodama u zaštićenim područjima kojim ova zemlja toliko obiluje. Brojni nacionalni parkovi, prekrasna Jadranska obala, bogati resursi pitkih voda i jedinstvena kulturna baština zahtijevaju izuzetnu brigu.
Ovaj skup je dobra prilika da se iznesu vlastita i strana iskustva u rješavanju aktualnih problema vezanih za zaštićena područja, a posebno onih vezanih uz implementaciju smjernica EU, koje nam uskoro predstoje. Posebno bih pozdravio predstavnike Europskog udruženja za vode, koji su uz Hrvatsko društvo za zaštitu voda glavni organizatori ovog skupa, kao i suorganizatore: Međunarodno udruženje za vode i UNESCO.
Želio bih naglasiti ulogu Hrvatskog društva za zaštitu voda, koje svojim aktivnostima godinama kontinuirano djeluje na promicanju zaštite voda u Hrvatskoj.
Svojom dugogodišnjom suradnjom s međunarodnim organizacijama stekli ste ugled koji je i doveo do realizacije ovako značajnog stručnog skupa. U procesima približavanja ulasku u EU nevladine strukovne organizacije imat će sve značajniju ulogu u stručnoj edukaciji i objektivnom informiranju javnosti. Takvim djelovanjem trebaju postati ozbiljan faktor u društvu, mijenjajući način ponašanja i odnos prema najdragocjenijem prirodnom resursu.

Poštovane gospođe i gospodo,
Pred Hrvatskom na polju zaštite voda predstoje veliki zadaci. Samo za usklađivanje s europskom pravnom stečevinom za područja zaštite voda i upravljanja otpadom, Hrvatska će morati uložiti znatna financijska sredstva; prema nekim procjenama oko 10 milijardi eura.
No, moram reći, taj iznos je - prema hrvatskoj strategiji - planiran za slijedećih 20 godina. Moramo biti spremni za takve zadatke, u stručnom, organizacijskom i tehničkom smislu. Uloga Hrvatskog društva za zaštitu voda ovdje će biti izuzetno važna.
Na kraju, želim vam puno uspjeha u radu, te ugodan boravak u Dubrovniku i Hrvatskoj.
Dozvolite mi – poštovane gospođe i gospodo - da ovu međunarodnu konferenciju proglasim otvorenom!
Hvala lijepa!