20.09.2007.

Govor predsjednika Mesića na obilježavanju 45. obljetnice Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Gospođe i gospodo,
Studenti i studentice,
Poštovani uzvanici,

Čestitajući vam 45. obljetnicu Geodetskog fakulteta, zahvaljujem se na pozivu da budem pokrovitelj ove današnje svečanosti što sam sa zadovoljstvom i prihvatio.
Geodetski fakultet, u svom 45. godišnjem samostalnom postojanju, djeluje sukladno tradiciji vrhunske nastavne, znanstvene i stručne ustanove. Upravo to je mjesto gdje se školuju visokokvalitetni kadrovi koji će biti nositelji svih suvremenih kretanja vezanih za evidencije u prostoru. 
Iako se danas obilježava 45. obljetnica postojanja ove ustanove, školovanje geodetskih stručnjaka započelo je čak prije više od 230 godina o čemu svjedoči prvi udžbenik Martina Sabolovića «Geodetske vježbe», tiskan na latinskom jeziku u Varaždinu 1775. godine, ali je tek 26. rujna 1962. godine, odlukom Sabora Republike Hrvatske, Geodetski fakultet započeo svoju samostalnu djelatnost.
Nakon osamostaljivanja Republike Hrvatske 1991. godine zatečena situacija na području geodezije nije bila nimalo zavidna. Posebno se to odnosilo na stanje u katastru i zemljišnim knjigama. Posljednjih godina država je izdvojila velika sredstva za novu geodetsku izmjeru kako bi se dobila kvalitetna, precizna i pouzdana informacija o stanju nekretnina u prostornom odnosno geometrijskom i vlasničkom smislu.
Za suvremenu kulturnu i gospodarski spremnu državu jedna od nezaobilaznih zadaća je i stvaranje ažurne, geometrijski definirane informacije u prostoru. Podaci o zemljištu odnosno nekretninama temelj su uspostave baze podataka katastra nekretnina, što katastar i čini temeljnim infrastrukturnim sustavom država.
Promjene koje su se dogodile na području tehnike u posljednjih četrdesetak godina, a posebno u posljednjem desetljeću, revolucionarnog su značenja. Razvojem informacijskih, prostornih i računalnih znanosti vaša klasična geodezija pretvara se u digitalnu, prelazi se od informacija s lokalne na globalnu razinu. I ne samo to. Osuvremenili ste nastavne planove i programe prilagođavajući ih stvarnim potrebama hrvatskog gospodarstva.
Poznato mi je da sve objekte koji se grade treba projektirati na geodetskim podlogama – kartama. Nekada su te karte bile na papiru, a danas ih geodeti izrađuju u digitalnom obliku. I tu je vaš značaj. Kvalitetno projektiranje može biti samo na kvalitetnim, ažuriranim kartama.
Do danas je zvanje diplomiranog inženjera geodezije steklo više od 2000 studenata, poslije diplomski akademski naslov steklo je oko 80 magistara i 40 doktora znanosti. Koliko mi je poznato danas nema nezaposlenih inženjera geodezije, što znači da je potražnja još uvijek veća od ponude, što će, nadamo se, potrajati i idućih desetak godina.
Na jednom sastanku u mom Uredu, na kojem su prisustvovali rektorica i svi dekani, upoznao sam se s Bolonjskim procesom, koji provodi i vaš fakultet. Isto tako, poznato mi je da veći broj vaših profesora sudjeluje u rješavanju brojnih problema vaše struke, pa i šire. Vjerujem u vaš znanstveni i materijalni potencijal o čemu svjedoči dosadašnji rad i djelovanje ove visoko kvalitetne znanstveno-nastavne ustanove.
Živimo u doba rastućih potreba promjene obrazovanja, u doba gotovo svakodnevnih novih znanstvenih spoznaja. I nije lako snalaziti se u tim situacijama.
Nema sumnje da su, u vrijeme u kojem živimo, znanje i njegova primjena od velike važnosti pri određivanju položaja čovjeka u društvu. Ljudi i društva, koji će imati znanja i znati ih organizirati i primijeniti, smatrat će se uspješnim i spremnim za natjecanje u novom, sve povezanijem svijetu. Čestitajući još jednom svim djelatnicima 45. obljetnicu postojanja, uvjeren sam da je Geodetski fakultet najbolje mjesto za stjecanje znanja iz geodetske znanosti zbog čega ova ustanova i dalje ima veliku nastavnu, znanstvenu i društvenu odgovornost.
Hvala.