22.11.2007. - Dubrovnik

Govor predsjednika Mesića na Regionalnom ekonomskom forumu

 

Poštovani sudionici Foruma,
Ekscelencije,
Gospođe i gospodo,

S velikom pažnjom i zanimanjem saslušao sam izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma o usporednim pokazateljima konkurentnosti i kompetitivnosti zemalja regije i zemalja neposrednog okruženja, kao i izlaganje o učincima, izazovima i perspektivama novog Sporazuma o srednjoeuropskoj zoni slobodne trgovine.
Oba su bila iscrpna, temeljena na objektivnim istraživačkim i znanstvenim metodama, pa su, samim time, i vjerodostojna.
Izvještajem Svjetskog ekonomskog foruma, Hrvatska može u potpunosti biti zadovoljna. Po stupnju ekonomskog razvoja, ona, među zemljama regije, pripada u kategoriju zemalja koje su na prelazu između ekonomije zasnovane na investiranju i one zasnovane na inovacijama. Svrstavši se, prema pokazateljima, u tu kategoriju, ona ostavlja iza sebe čak i neke punopravne članice Europske unije. Osim toga, Hrvatska je jedna od zemalja u kojoj, prema svim relevantnim pokazateljima, vlada izuzetno povoljna klima za ulaganja. Ona je među najviše rangiranima. To između ostaloga, dugujemo političkoj stabilnosti unutar zemlje, relativno niskoj inflaciji i stabilnosti deklariranih politika.
Prema izračunu globalnog i poslovnog indeksa kompetitivnosti, Hrvatska zauzima veoma dobro mjesto i jedno od najboljih od zemalja regije. I po ovim rezultatima ostavlja iza sebe neke od članica Europske unije. Čak i kad oba ova pokazatelja promatramo u višegodišnjem vremenskom razdoblju, Hrvatska drži kontinuirano dobre rezultate i među prvima je u regiji.
Gledano po kategorijama, dosta dobre rezultate ostvarili smo u području zdravstva i osnovnog obrazovanja, ostvarivanja makroekonomske stabilnosti, srednje dobre rezultate u pitanjima vezanima uz funkcioniranje institucija, infrastrukture, efikasnosti na tržištu roba i rada, dok su najlošije ocjene vezane uz neko od područja efikasnosti tržišta rada i roba, te tehnološke spremnosti.
Uspoređujemo li se s drugim zemljama, iznesenim rezultatima možemo dosita biti zadovoljni. Ali, ne u istoj mjeri, ako se uspoređujemo s vlastitim potencijalima.
Novi Sporazum o srednjoeuropskoj zoni slobodne trgovine, tzv. nova CEFTA, gotovo godinu dana nakon potpisivanja, pokazuje prve rezultate. Oduvijek sam naglašavao da Hrvatska od pristupanja tom Sporazumu može imati samo koristi. Hrvatski proizvodi, naime, daleko su kompetitivniji na tržištu zemalja Sporazuma, nego na tržištu Europske unije. To je realnost i tu realnost mi trebamo prihvatiti.
Pokazuje se točnom procjena da upravo Hrvatska, kao tehnološki i ekonomski najrazvijenija zemlja regije, ima i veće koristi od ovog Sporazuma. Nadalje, to veliko tržište od gotovo 24 milijuna stanovnika dovoljno je veliko da privuče strane investicije, i to baš iz Europske unije. Jasno je da bi takve investicije s jedne strane dodatno ojačale poziciju regije kao takve, a s druge bi je, opet, približile Europskoj uniji. A to, sigurno je, odgovara zemljama regije, jer sve su, bez iznimke, kao strateške ciljeve i prioritete istaknule učlanjivanje u Europsku uniju.
Želio bih i ovdje naglasiti – projekt nove CEFTA-e, projekt je Europske unije. Kao zemlja-kandidat, mi smo dužni tom projektu dati punu potporu i prednjačiti u njegovoj provedbi.
Osim toga, u svojoj suštini, on je zamišljen kao privremeno rješenje. Kao priprema za članstvo u EU sa svrhom lakšeg prilagođavanja uvjetima jedinstvenog europskog tržišta.
Oduvijek sam isticao da je ekonomski prosperitet cilj kojem treba stremiti ne samo Hrvatska, nego i čitava naša regija. Da bi se on ostvario, potrebno je osigurati dugoročnu političku stabilnost. Poznato je da investicije i kapital ne dolaze na politički trusno područje. Rizik ulaganja je prevelik. Nova CEFTA, dakle, ne može polučiti prave rezultate sve dok postoji politička nestabilnost na ovim prostorima.
Političke barijere, naglašavam, opasnije su od carinskih. Svima je, dakle, u interesu da se što prije dovrši arhitektura prostora nastalih raspadom bivše Jugoslavije. U interesu nam je i da se do rješenja dođe dogovorom, ali, prije svega, a to je i imperativ, naš je interes da se do rješenja dođe mirnim putem.
Mi koji smo iskusili rat, dužni smo učiniti sve da se ne zapale nove iskre na ovim prostorima.
I, što reći umjesto zaključka?
Za sve nas važno je da nastavimo s reformama koje će, siguran sam, dovesti do poboljšanja rezultata. Za sve nas, također, važno je da osiguramo trajan mir i stabilnost na našim prostorima. Jer, u interesu je svih nas da što prije budemo spremni za ulazak u Europsku uniju. U ime Hrvatske, koja je najdalje odmakla na tom putu, obećajem čvrstu i dosljednu podršku.
Zahvaljujem!