11.05.2008.

Govor predsjednika Mesića na 60. obljetnici osnivanja Države Izrael

 

Gospodine ambasadore Države Izrael,

uvaženi članovi diplomatskoga kora,

cijenjeni gosti i uzvanici,

gospođe i gospodo,

 

Okupilo nas je danas obilježavanje 60-te obljetnice osnivanja države židovskoga naroda, Države Izrael. Drago mi je što vam se ovom prilikom mogu obratiti s nekoliko riječi, ne isključivo prigodnih.

Šest desetljeća Države Izrael jedinstvena je kronika napretka i istodobne borbe za preživljavanje u sukobu kako s nesklonom prirodom, tako i s neprijateljskim okruženjem. No, u tih 60 godina stanje se temeljito, iako ne i potpuno promijenilo. Danas, Izrael prosperira zahvaljujući tome što je pustinju pretvorio u zelene površine, a – zahvaljujući vizionarstvu i smislu za realizam nekih arapskih državnika - ni okruženje više nije onakvo, kakvo je bilo prije 6o godina kada su netom proglašenu državu napale armije susjednih arapskih zemalja.

Stvaranje Države Izrael ne može se promatrati izvan konteksta stradanja kojemu je židovski narod bio izložen u vrijeme Drugoga svjetskog rata. Holokaust je jedinstveni zločin u povijesti čovječanstva, zločin koji se ni sa čime ne može, a i ne smije uspoređivati; zločin koji nikada ne smije biti zaboravljen. Preživjeli holokausta činili su osnovu nove države koja se uspjela odhrvati u prvome redu zahvaljujući njihovoj nesalomljivoj volji da žive i prežive, ali i pomoći mnogih država svijeta.

Podsjetit ću na činjenicu da je nekadašnja jugoslavenska federacija, čija je Hrvatska jedna od država sljednica, u Ujedinjenim narodima glasala za stvaranje Države Izrael. Hrvatska je, još u okviru Jugoslavije, počela razvijati odnose sa Izraelom, odnose koje ja nastavila graditi - nakon početnih potpuno nepotrebnih nesporazuma - i kao samostalna država.

Drago mi je što sam i osobno mogao dati svoj doprinos postavljanju tih odnosa na zdrave i trajne temelje. Polazeći od želje da se hrvatsko-izraelski odnosi i dalje razvijaju na obostranu korist i smatrajući inzistiranje na pravu Izraela na život u miru i sigurnosti jednom od temeljnih postavki globalne komponente hrvatske vanjske politike, za nekoliko dana putujem u Jeruzalem, gdje ću sudjelovati na konferenciji kojom će biti obilježeno 60 godina postojanja Države Izrael.

Moram ovdje dodati još nešto. Duboko nas zabrinjava činjenica da bliskoistočna kriza i dalje ostaje neriješena. Uz pravo Izraela na egzistenciju, mora se ne samo poštivati, nego i realizirati pravo Palestinaca na vlastitu državu. Dok to ne bude ostvareno, bit ćemo svjedoci tinjajućega sukoba koji svako malo prijeti da se pretvori u rat širih razmjera i koji je nedvojbeno jedan od generatora globalnoga terorizma.

Kada je riječ o patnjama i stradanjima civilnoga stanovništva, mi suosjećamo sa svima koji stradaju i pozivamo na pojačane napore, kako bi se ta stradanja prekinula. Rana koja peče i bol za ubijenim bližnjim nemaju ni rasu, ni naciju, ni vjeru.

Civili moraju prestati biti taocima onih za koje je rat postao način života.

Mir mora pobijediti.

I upravo to je ono što želim Državi Izrael na pragu njezinoga 60-toga rođendana: mir, sigurnost, stabilnost i napredak.

Shalom!