01.09.2005.

Govor predsjednika Mesića na radnom ručku AMCHAM-a

 

 

Poštovane gospođe i gospodo!
Zadovoljstvo mi je pozdraviti članove Američke trgovačke komore, te vam se zahvaljujem na pozivu za današnji sastanak!

Mislim da je najveća korist od ovakvih susreta u tome da političari saslušaju biznismene, da se upoznaju sa konkretnim prijedlozima kako unaprijediti poslovanje u Hrvatskoj.

Inače, vrlo često razgovaram sa hrvatskim, ali i inozemnim investitorima i poduzetnicima. Posebno su zanimljivi razgovori sa različitim udrugama poslovnih ljudi iz inozemstva koji već posluju u Hrvatskoj, ali svoje poslove i investicije žele proširiti. Primjerice, osim Američke trgovačke komore, vrlo su aktivni talijanski, austrijski, njemački i slovenski biznismeni u Hrvatskoj.

Na osnovi svih ovih razgovora koje stalno vodim sa poslovnim ljudima, mogu se definirati određena «kritična područja», «neuralgične točke» u Hrvatskoj, u kojima su potrebne duboke reforme, kako bi se stvorila povoljnija «poslovna klima» i bolji okvir za strane investicije u Hrvatskoj. Dozvolite mi da to malo detaljnije komentiram!

Najveći broj prijedloga odnosi se na potrebu reforme i povećavanja učinkovitosti pravnog sustava!

Ovdje se ne radi samo o zemljišnim knjigama, gdje su već postignuti određeni pozitivni pomaci, ali, rekao bih da nisu dovoljni.

Ovdje se radi o ukupnoj efikasnosti sudbene vlasti!

Najbolji indikator učinkovitosti reformi sudbene vlasti bit će smanjivanje broja neriješenih predmeta u sudovima, trenutačno preko 1,1 milijuna predmeta. Ovdje je posebna važno efikasnije sudovanje u gradu Zagrebu.

Reforma hrvatskog pravnog sustava druga je najčešća primjedba stranih biznismena. Ovdje bi trebalo ubrzati realizaciju programa prilagodbe hrvatskih zakona pravnim standardima Europske unije.

Borba protiv korupcije, pak, ulazi u skupinu demokratskih i civilizacijskih standarda modernih predstavničkih demokracija, ali i razvijenih tržišnih gospodarstava. Ovdje je posebno važno na transparentan način urediti sustav javnih nabavki, ali i transparentan model privatizacije tvrtki koje su još uvijek u državnom portfelju.

S tim je povezana i reforma državne uprave na svim razinama (od središnje do lokalne vlasti), koja mora postati visoko profesionalnom, nepolitičkom i učinkovitom administracijom, koja je u funkciji pružanja «javnih usluga» i poticanja boljeg «poduzetničkog okružja».

Ukratko, «vladavina prava», učinkovita sudbena i državna vlast, europski pravni standardi, novi transparentni modeli privatizacije, te borba protiv korupcije, to su ciljevi kojima težimo i na kojima se mora još više raditi!

Poštovane gospođe i gospodo!

Hrvatska posjeduje brojne «konkurentske prednosti», što je čini atraktivnom za ulaganja!

Najvažnija prednost je politička stabilnost, razvijenost i stabilnost hrvatskih demokratskih institucija, te relativna makroekonomska stabilnost, mjerena razinom domaće inflacije.

Stupanj ekonomske razvijenosti (BDP po stanovniku), dodatna je komparativna prednost Hrvatske, jer omogućuje poslovnu suradnju, ne samo na klasičnim trgovinskim osnovama, već i na osnovi prijenosa tehnologije i znanja, industrijske kooperacije i drugih oblika suradnje, posebno u «tercijarnom sektoru» gospodarstva.

U tome, prednost nam je i relativno obrazovani ljudski potencijal, tzv. «ljudski kapital», zaposlenici sa visokom radnom etikom i razvijenim radnim navikama.

Povoljan geografski položaj Hrvatske i politika regionalne gospodarske suradnje - koju sam snažno promovirao još u prvom i nastavio u drugom mandatu - prednosti su za one koji žele razvijati poslove u ovoj regiji i šire u Europi.

Razvitak prometne infrastrukture (auto-cesta) u našoj zemlji bio je vrlo dinamičan, te nas to povezuje sa Europom.

Ukratko, politička i makroekonomska stabilnost; «ljudski kapital»; razvijena regionalna gospodarska suradnja,

te prometna povezanost sa EU, prednosti su koje moramo iskoristiti u privlačenju izravnih stranih ulaganja!

 

Poštovane gospođe i gospodo!

Dozvolite mi vrlo kratko pojašnjenje gospodarske politike Hrvatske u srednjem roku.

Najkasnije do kraja godine, morao bi biti izrađen «Nacionalni razvojni program» (NRP), ključni razvojni dokument naše zemlje.

NRP-om bi se definirali razvojni prioriteti Hrvatske, ali i konkretne mjere za njihovu realizaciju.

Samo osmišljenom gospodarskom strategijom moći ćemo sačuvati strateške nacionalne interese, ali i «konvergirati» ekonomijama EU.

Ako me pitate što je naš strateški razvojni cilj, čemu težimo, što je naša politika?! Moj odgovor bio bi slijedeći:

«Dinamični neinflatorni rast gospodarstva, koji osigurava porast proizvodnje, izvoza i zapošljavanja: to su ciljevi koje moramo ostvariti; to je politika za koju se zalažem»!

Obzirom da je vanjski dug Hrvatske preko 80 posto BDP-a, moramo pažljivo upravljati daljnjim zaduživanjem u inozemstvu!

Hrvatska mora ubrzati svoj ekonomski razvitak – kako bi se kroz pokretanje novog investicijskog ciklusa – ostvarile više stope ekonomskog rasta!

Zbog toga, Hrvatska treba više izravnih stranih ulaganja!

Očekujem više direktnih ulaganja u sektor hrvatske privrede, koji je orijentiran na izvoz i koji ostvaruje višu dodanu vrijednost!

Krajnji učinci takvih direktnih inozemnih ulaganja morali bi se očitovati u povećanju proizvodnje i izvoza roba i usluga, te povećanog zapošljavanja!

Hrvatske vlasti će vam pomoći u takvim ulagačkim projektima!

 

Želim istaknuti da je Hrvatska sigurna za strane ulagače!

Izvrstan model za poticanje izravnih ulaganja, ali na lokalnoj razini, nalazim u uspješnom poslovanju Slobodne zone u gradu Varaždinu.

Od poduzetnika okupljenih u Američkoj trgovačkoj komori, očekujem da doprinesu razvoju Hrvatske, tako što će hrvatskim vlastima davati konkretne i osmišljene prijedloge, koji će omogućiti veća ulaganja, ali i poslovanje u našoj zemlji.

Zbog toga ću sa zanimanjem saslušati vaše sugestije i prijedloge!

 

Pri tome, želim vas zamoliti da se nakon ovog sastanka vaši prijedlozi konkretnije formuliraju od strane Poslovnog vijeća AMCHAM -a i dostave Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske i meni, kako bi se sa njima detaljnije upoznali i zajednički radili na unapređivanju «poslovne i ulagačke klime» u Hrvatskoj!

Hvala lijepa!