04.11.2003. - Zagreb

Govor predsjednika Mesića na proslavi 277. obljetnice Pravnog fakulteta

 

Poštovane gospođe i gospodo,

cijenjeni gosti i uzvanici,

 

Čestitam Vam Dan fakulteta, kojim se ujedno obilježava i 227. godišnjica osnutka Pravnog fakulteta u Zagrebu.

 

Pozdravljam sve sudionike proslave, a inozemnim gostima želim ugodan boravak u Republici Hrvatskoj i Zagrebu.

 

Uz ovu sjednicu, Pravni fakultet svoju značajnu obljetnicu obilježava i prigodnim znanstvenim simpozijem pod znakovitim naslovom: «Pravo Europske unije i prilagodba hrvatskog pravnog sustava», koji će se održati sutra. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu tijekom svoje višestoljetne povijesti imao značajnu ulogu u širenju pravne znanosti na našim prostorima prije, a to čini i danas, kada je europsko udruživanje naš strateški cilj.

 

Prije više od dva stoljeća u Zagrebu je osnovana visokoškolska ustanova, koja je poučavala pravo i pravne znanosti i to je bio temelj današnjeg Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Tijekom svoje duge i bogate povijesti ovaj fakultet značajno je pridonio širenju pravnih znanja i samoj ideji pravne države.

 

Brojne generacije sudaca, odvjetnika kao i drugih specijalista pravne struke školovane su i osposobljene na ovom fakultetu.

 

Fakultet je s vremenom postao centar pravnih znanosti u Hrvatskoj. Profesori ovog fakulteta sudjelovali su u stvaranju i ostalih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.

 

Uz to, stručnjaci ovog fakulteta u svojem su radu i djelovanju pronosili velike ideje vladavine prava.

 

U brojnim prilikama i različitim povijesnim okolnostima Vi i vaši kolege su njegovali visoke standarde pravne struke, bez obzira s koje strane sudačke katedre su djelovali, kao suci, kao tužitelji ili kao odvjetnici. To je bio najveći i trajni doprinos ovog fakulteta razvitku struke i promicanju znanja i znanstvenih standarda u Hrvatskoj.

 

Nakon osamostaljivanja Republike Hrvatske Pravni fakultet je i dalje nastavio svoju bogatu znanstvenu i nastavnu djelatnost. Ona je danas osobito značajna s obzirom na strategijsku zadaću Republike Hrvatske i njezino uključivanje u Europske integrativne procese.

 

U same temelje Europske unije utkana je ideja pravne države i vladavine prava. Zbog toga je i uloga pravnih stručnjaka danas toliko važna.

 

Hrvatska se nalazi u procesu ubrzanog priključivanja Europskoj uniji. To od nas traži prilagodbu zakonodavstva, državne organizacije i pravosuđa europskim normama i kriterijima. Političke i društvene reforme nisu lagan ni jednostavan proces.

 

Reforme ne provodimo samo radi Europe. Ova obveza ujedno je i temeljni interes hrvatskih građana, jer razvijena, demokratska i prosperitetna Republika Hrvatska cilj je svih nas.

 

Naša budućnost je ujedinjena Europa – Europa u kojoj će Republika Hrvatska biti punopravna članica.

 

Pred pravnom strukom stoji važna misija, a to je širenje ideje pravne države i vladavine prava. Vladavina prava ujedno je temeljna ideja suvremene demokracije.

 

Na pravnoj struci stoji zadaća ugradnje ideje vladavine prava u pozitivne zakone, njeno provođenje kroz praksu zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i njeno promicanje u najširoj javnosti.

 

Zbog toga pravni stručnjaci uz svoj znanstveni i nastavni rad imaju važnu ulogu i kao nosioci civilnog karaktera društva. S obzirom na dugu tradiciju Pravnog fakulteta i vašu dosadašnju ulogu, siguran sam da ćete i vašu buduću misiju također ispuniti.

 

Još jednom pozdravljam sve sudionike ove proslave. Želim uspješan rad sutrašnjem simpoziju, a svima vama mnogo profesionalnog i osobnog uspjeha.

 

Živjeli!