14.10.2003. - Split

Govor predsjednika Mesića na primopredaji tankera "Elka Aristoteles"

 

Poštovane gospođe i gospodo !

 

Zadovoljstvo mi je prisustvovati ovom značajnom gospodarskom pothvatu. Danas sudjelujemo u primopredaji tankera «Elka Aristosteles», koji je izgrađen za grčkog naručitelja.

 

Ovo je drugi puta u kratkom razdoblju da sam prisutan u Brodogradilištu Split. Ne tako davno, početkom lipnja ove godine, bio sam ovdje na porinuću najvećeg hrvatskog broda tankera ALAN, kojeg je u ovom brodogradilištu naručila Tankerska plovidba Zadar.

 

Izgradnja ovako modernog tankera za stranog naručitelja, pokazuje opravdanost odluke da se zadrži brodograđevna industrija u Hrvatskoj.

 

Ovom prilikom ne bih želio govoriti o problemima s kojima se susreću hrvatska industrija i gospodarstvo. Moji stavovi su dobro poznati.

 

Međutim, želim istaknuti samo to da se zalažem za razvitak hrvatske industrije. U tome, zalažem se za razvitak brodograđevne industrije, ali na osnovi njezinog organizacijskog, kadrovskog, financijskog i tehnološkog restrukturiranja i modernizacije. 

 

Brod izgrađen u hrvatskom brodogradilištu važan je izvozni proizvod. On je složeni proizvod naše industrije. To je proizvod vlastitog znanja, izraz naše industrijske i tehnološke razvijenosti.

 

Hrvatska brodogradnja ostvaruje godišnji izvoz između 500 do 600 milijuna dolara, odnosno oko 12 posto ukupnog izvoza iz Hrvatske. Osim toga, povratni mulitiplikativni učinak brodograđevne industrije još je nekoliko puta veći. To je posebno važno za hrvatsko gospodarstvo !

 

Da podsjetim, hrvatski vanjskotrgovinski deficit iznosio je u prvih osam mjeseci pet milijardi dolara ! Hrvatska je u tom razdoblju uvezla robe u vrijednosti devet milijardi dolara, a izvezla robe u iznosu od četiri milijarde dolara. U takvim uvjetima, izvoz brodograđevne industrije još više dobiva na značenju.

 

Međutim, brodogradnja mora poslovati bez gubitaka, sa stanovitom dobiti. Mora se povećati «domaći udjel», udjel hrvatskih komponenti u izvezenom brodu. Tako bi «multiplikativni» i «neto izvozni efekti» brodograđevne industrije bili još veći.

 

Organizacijsko i financijsko restrukturiranje, specijalizacija, rast produktivnosti, smanjenje i «kontrola troškova», te povećanje prihoda, ostaju trajna briga menedžmenta, ali i svih radnika ovog i svih drugih državnih brodogradilišta.

 

Modernizacija brodograđevne industrije Hrvatske i njezino pretvaranje u profitabilnu djelatnost može se postići. To je zajednički zadatak menedžmenta, radnika i države.

 

Stoga, smatram da Vlada mora hitno iznaći konkretna rješenja za konačnu sanaciju i daljnji razvitak pet škverova u državnom vlasništvu.

 

Poštovane gospođe i gospodo !

 

Moramo obnoviti međunarodnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva, kako bi se povećao hrvatski izvoz !

 

Moramo obnoviti vlastitu industriju, koja će u sprezi sa hrvatskom znanosti i našim kumuliranim znanjem, omogućiti novu dodanu vrijednost «bruto domaćem proizvodu» !

 

Hrvatska mora imati jasnu «industrijsku politiku», koja će formulirati strategiju obnove i razvitka hrvatske industrije u skladu sa pravilima EU ! U tome, «klaster brodograđevne industrije» ima velike razvojne izglede !

 

Izvoz mora postati osnovna poluga ekonomskog razvitka Hrvatske. Brodogradnja je jedno od područja preko kojeg Hrvatska najlakše moži doći na svjetsko, globalno tržište. Bez poticanja izvoza, Hrvatska ne može ostvarivati brži ekonomski razvitak i porast životnog standarda građana.

 

Zalagat ću se – kod izvršne i monetarne vlasti - za iznalaženje takvih rješenja u ekonomskoj politici, koja će pomoći razvitku ove važne industrijske djelatnosti, ali zalagat ću se i za takve mjere koje će biti poticajne za izvoznu privredu Hrvatske.

 

Poštovane gospođe i gospodo !

 

Na kraju, želio bih pohvaliti napore svih radnika i stručnjaka Brodosplita na uspješnoj izgradnji ovog broda.

 

Čestitam i vlasniku broda na modernom tankeru, koji će biti sastavnim dijelom njegove flote.

 

Hvala lijepa !