23.11.2004. - Cavtat

Govor predsjednika Mesića na regionalnom gospodarskom forumu

Ekselencije,
gospođe i gospodo,
uvaženi sudionici skupa,

Počeo bih s ocjenom ovoga okupljanja. Prema mojemu mišljenju, ono ima dvostruku važnost. S jedne strane otvara raspravu o stanju u zemljama regije, i to ne samo onom gospodarskom, nego i političkom i društvenom, kao neophodnim preduvjetima gospodarskog napretka.
S druge pak strane, o toj temi raspravljaju neposredni akteri ostvarivanja takvoga napretka, dakle poslovni ljudi, predstavnici privatnog sektora i predstavnici vlasti. Mada različito motivirani, i jedni i drugi i treći imaju velik i neodgodiv interes da se gospodarskim povezivanjem kontinuirano ostvaruju rezultati.
Kao zemlja koja prolazi političku, društvenu i gospodarsku tranziciju, s jasno proklamiranim ciljem uključivanja u europske i atlantske integracije, Hrvatska se posljednjih godina suočava sa zadatkom prilagođivanja institucija i sustava, kao i suzbijanja popratnih pojava, koje ugrožavaju miran i stabilan razvoj.
Suočavanje s tim zadacima i njihovo razrješavanje postalo je moguće nakon što je Hrvatska, godine 2000-te, radikalnim zaokretom u dotadašnjoj politici ostvarila izlazak iz, budimo otvoreni, međunarodne izolacije i pojavila se na svjetskoj, dakle i europskoj i regionalnoj sceni, kao vjerodostojan, pa i poželjan partner, kao zemlja čiji cilj nije recikliranje prošlosti, nego ostvarivanje bolje budućnosti.
Drago mi je što mogu reći da je sadašnja vlada, mada je u svojim oporbenim danima govorila drugačijim jezikom, prihvatila tu politiku i energično je nastavila!
Naš je cilj – kratko i jasno - postizanje kontinuiranog gospodarskog rasta, uz istodobno prihvaćanje i ostvarivanje europskih standarda.
Unapređivanje komuniciranja u svim njegovim vidovima nesumnjivo je ponajprije u našem vlastitom interesu. No, taj se interes u potpunosti podudara s modelom Europske unije koji također počiva na pretpostavci sveobuhvatne uzajamne komunikacije.
Ići ću i korak dalje.
Svi mi imamo kao krajnji cilj ulazak u Europsku uniju, neki su ga netom ostvarili. Bez obzira na brzinu kojom će svaka pojedina zemlja taj cilj ostvarivati, svi mi moramo anticipirati našu europsku budućnost. To znači da moramo biti svjesni činjenice kako ćemo svi u ne tako dalekoj budućnosti živjeti u demokratski ustrojenoj, otvorenoj, europskoj zajednici država i naroda.
Ta zajednica podrazumijeua prije svega zajedništvo u gospodarstvu, uostalom Europska je unija na tome i počela. Dakle – puna suradnja i povezanost. Uopće ne dvojim da upravo imajući pred očima taj europski model mi već danas moramo prići tome da po uzoru na njega uređujemo i naše međusobne gospodarske odnose, odnosno da preciziram i još jednom naglasim, mislim na sve širu, sve otvoreniju i intenzivniju ekonomsku suradnju.
Mi moramo i želimo, a na tome demokratska Hrvatska posljednjih godina intenzivno radi, uspostaviti komunikaciju među gospodarskim partnerima. Naša su tržišta kompatibilna, naše privrede usporedive, a ciljeui istovrsni. Dakle sve govori u prilog jačanja naše gospodarske suradnje, a apsolutno ništa protiv toga!
Gledajući na aktualno stanje na tome području, mislim kako moram upozoriti da su potrebni dodatni napori, usmjereni na olakšavanje i ubrzavanje suradnje unutar naše regije. Jedan od preduvjeta za ostvarivanje takvog cilja, za koji sam se zauzimao i onda kada to nije bilo osobito popularno i za kojega se, naravno, zauzimam i dalje, jest ukidanje viznog režima između svih zemalja u regiji.
Prema pokazateljima – indeksu kompetitivnog rasta i poslovne kompetitivnosti, Hrvatska je od svih zemalja u regiji najviše rangirana. Uz ostvareni napredak na planu demokracije i civilnog društva, to ju je najviše približilo Europskoj uniji.
Svjesni smo da je status kandidata koji Republika Hrvatska ima od lipnja ove godine stečen zahvaljujući naporima koje je Hrvatska ulagala u razvijanje i jačanje demokracije, izgrađivanje pravne države i stvaranje civilnog društva. Mi želimo istovrsne napore podržati u svim zemljama regije, jer okretanje demokraciji znači okretanje k prosperitetnijoj budućnosti.
Svi mi zajedno, a osobito mi političari, koji djelujemo na ovim prostorima, moramo poticati i osigurati stabilnost regije. To znači da moramo poduzimati sve što je u našoj moći, a pri tome osobito mislim na našu mogućnost utjecanja na javno mnijenje, kako bismo pomogli preuladavanju neprijateljstava, netolerancije i začahurivanja u povijesne mitove, umjesto otvaranja perspektiva budućnosti, što je moguće samo i jedino suradnjom.
Dakle, bez posustajanja, bez kolebanja i bez ikakvog taktiziranja i podlijeganja potrebama dnevnopolitičkog kalkuliranja, mi moramo na svim razinama društva i u svim njegovim segmentima raditi na promicanju i realiziranju pomirenja, suživota i na suradnji u ostvarivanju zajedničkog napretka.
Hrvatska vanjska politika vodi se na tri razine: regionalnoj, europskoj i globalnoj. Regionalna suradnja, odnosi sa susjedima, neposrednima i onima malo daljima, jedna je od pretpostavki ostvarivanja europske komponente naše vanjske politike, odnosno našega uključivanja u Europsku uniju. Globalnu komponentu za trenutak ću ostaviti po strani.
Mi svoje susjede, bez obzira na to do kojega smo stupnja došli u našim odnosima s pojedinima od njih i kakvi su bili ti odnosi u ne tako dalekoj prošlosti, smatramo partnerima, aktualnim ili potencijalnim. Govorim o partnerima na gospodarskom, a i na političkom planu u ostvarenju zajedničkog cilja, a to je stabilna i prosperitetna budućnost regije.
Republika Hrvatska želi aktivno pridonositi jačanju demokratskih procesa u jugoistočnoj Europi. Osim toga, svojim kapacitetima, lučkim i infrastrukturnim, ona može znatno pridonijeti gospodarskom razvoju i povezivanju Srednje, Sredozemne i Jugoistočne Europe.
I da kažem sada još riječ, dvije o globalnoj komponenti hrvatske vanjske politike. U bilateralnim odnosima, mi želimo jačati bilateralne gospodarske, a i političke veze sa svim zemljama svijeta, otvarati vrata prema drugim kontinentima, vratiti se nekadašnjim tržištima u infrastrukturnim projektima, biti gospodarski i politički partner u izvaneuropskim tržištima.
Nemamo namjeru u tome, da tako kažem, solirati. Dapače, mislim da ćemo i naše interese moći bolje zastupati i ostvarivati ako ćemo u tim pothvatima, na trećim tržištima, partnerski nastupati zajedno sa zemljama regije. Naš je cilj prosperitetna Hrvatska.
No, mi smo itekako svjesni činjenice da je prosperitetna Hrvatska bez prosperitetne regije - iluzija. Dakle: radeći na unapređenju našeg šireg okruženja, mi radimo kako na promicanju interesa Hrvatske, tako i zemalja regije. Ali, prije svega i u prvome redu mi time radimo u interesu Europe pod čijim ćemo se zajedničkim krovom svi mi uskoro naći.
Vjerujem da će i ovo naše današnje okupljanje biti korak dalje, novi doprinos, regionalnoj suradnji u funkciji unapređivanja europskog puta i europske budućnosti svake od naših zemalja i cijele regije.
Zahvaljujem!