28.05.2009.

Govor predsjednika Mesića na središnjoj proslavi Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dana Hrvatske kopnene vojske

 

Poštovani časnici, dočasnici, vojnici, službenici i namještenici, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske,
Uvaženi uzvanici, gospođe i gospodo,

Obilježavanje Dana Oružanih snaga svakako je prigoda da se prisjetimo njihovog razvoja. Ove godine to posebno ističem, jer proslavljamo osamnaest godina postojanja hrvatskih Oružanih snaga. U životu osobe nazivamo to punoljetnost. S njom se preuzimaju obveze ali i stječu prava kojima dokazujemo zrelost i sposobnost. Ujedno je to i završetak jednog procesa razvoja.
Tako je i s našim Oružanim snagama. Stvorene kao Zbor narodne garde u okviru Ministarstva unutarnjih poslova, uoči već izvjesne agresije na Republiku Hrvatsku, i u uvjetima međunarodnog embarga, postale su primjer uspješne oslobodilačke vojske. Pripadnici Hrvatske vojske - hrvatski branitelji, u vojnim operacijama, uz žrtve i stradanja, obranili su i oslobodili okupirane dijelove zemlje.
Pobjednička i u ratu izrasla vojska našla se pred izazovom transformacije u mirnodopsku vojsku usmjerenu prvenstveno na zadaću odvraćanja od potencijalne agresije, ali i stvaranja sposobnosti uključivanja u procese očuvanja mira diljem svijeta.
Taj reformski proces nije bio lak, ali uspjeli smo. Prvenstveno zahvaljujući svim dosadašnjim i sadašnjim pripadnicima Oružanih snaga.
Ulaskom u program Partnerstva za mir 2000. godine, te u Akcijski plan za članstvo dvije godine kasnije, pokrenuli smo proces hrvatskog puta u Sjevernoatlantski savez koji je uspješno završen u travnju ove godine.
Po mnogočemu taj je proces bio jednako složen kao i prethodno formiranje Hrvatske vojske. Paralelno s reformom Oružanih snaga trebalo je provoditi i velike promjene u cijelom obrambenom sektoru - razviti civilnu i demokratsku kontrolu nad Oružanim snagama, izvršiti njihovu depolitizaciju, razvijati transparentnost i pripremati put za njihovu punu profesionalizaciju.
Premda je hrvatski ulazak u NATO potvrda naše uspješnosti reformski procesi započeti prije ulaska Republike Hrvatske u Sjevernoatlantski savez ni u kom slučaju nisu završeni.
I zato članstvo prije svega treba shvatiti kao početak, a ne kraj jednog procesa. Standardi kao što su visina izdvajanja iz BDP-a za potrebe obrambenog sustava i transparentnost u nabavi tek trebaju biti dostignuti. Jednako je tako i kada je riječ o procesu profesionalizacije Oružanih snaga.
Puna profesionalizacija traži značajno poboljšanje radnog i životnog standarda pripadnika Oružanih snaga, uspostavljanje standardiziranog i djelotvornog sustava personalnog upravljanja, sustava planskog vojnog školovanja, kao i planskog opremanja u odnosu na sadašnje stanje.
Uz sve to Republika Hrvatska i njen obrambeni sektor bit će suočeni s cijelim nizom novih izazova.
Republika Hrvatska postala je članica NATO saveza u trenutku kada i sam Savez ulazi u novu fazu razvoja. Tu prije svega mislim na samu transformaciju Saveza ali i na proces redefiniranja odnosa Sjedinjenih američkih država i europskih saveznika.
Za očekivati je da će doći do snažnijeg povezivanja NATO-a i Europske unije, te suradnje obiju organizacija na stabilizaciji preostalih kriznih žarišta u Europi odnosno području šire Europe.
Izvršenje ove zadaće bit će presudno za oblikovanje budućeg sigurnosnog sustava u Europi, kao i za postizanje dugoročne stabilnosti europskog kontinenta.
Republika Hrvatska već je i prije samog ulaska u Sjevernoatlantski saveza bila uključena u neke od ovih procesa. Ulaskom u NATO savez, te vjerujem skorim ulaskom u Europsku uniju, postajemo nezaobilazan čimbenik ovih procesa.
Jasno je da je u nacionalnom interesu Republike Hrvatske aktivno sudjelovanje u svim ovim procesima, a u stabilizaciji neposrednog susjedstva posebno.
I upravo zato Republika Hrvatska treba jasno odrediti svoje mjesto i svoje težnje u tim procesima i jasno ih oblikovati u strateškim dokumentima za čije donošenje smo se opredijelili.
U njima treba jasno reći kako Republika Hrvatska vidi svoje djelovanje u regiji, u Europi i svijetu, kao članica NATO saveza, te kao buduća članica Europske unije.
Nadam se da ekonomska kriza neće ostaviti dugoročne posljedice na obrambeni sustav Republike Hrvatske. Da će se brojni projekti o kojima smo imali prilike čuti, i od kojih ćemo neke za nekoliko minuta imati prilike vidjeti, završiti.
Jer njihovom realizacijom ne samo da će se podići razina sposobnosti Oružanih snaga, već će se pripadnicima Oružanih snaga omogućiti da pod jednakim uvjetima, kao i njihovi partneri, izvršavaju svoje ustavne zadaće nacionalne obrane, kolektivne obrane ali i zadaće izgradnje mira u svijetu.
A to je naš dugoročni cilj.
Poštovani časnici, dočasnici, vojnici, službenici i namještenici,
od Vas očekujem odgovorno i savjesno izvršavanje obveza, od upravljanja sustavom do izgradnje njegove specifične prepoznatljivosti.
Već ste brojnim svojim djelovanjem, kako u zemlji tako i u svijetu, pokazali i dokazali da to možete. Činite to i ubuduće.
Time ćete ostati svijetli primjer svima onima koji vas percipiraju kao organizaciju kojoj vjeruju, organizaciju za koju znaju da je spremna i sposobna pružiti pomoć i zaštitu uvijek kada je ona pojedincima i zajednici najpotrebnija.
I na kraju, čestitam Vam Dan Oružanih snaga Republike Hrvatske. Svim pripadnicima Hrvatske kopnene vojske čestitam Dan njihove grane.