29.10.2007.

Govor predsjednika Mesića na svečanosti otvorenja konferencije «Nordijski dani u Hrvatskoj 2007."Inovacije i dizajn»

 

Poštovane gospođe i gospodo,

Zadovoljstvo mi je pozdraviti sve sudionike savjetovanja koje se bavi gospodarskom suradnjom između Hrvatske i Nordijskih zemalja.

Glavna tema savjetovanja je suradnja u poticanju inovacija i dizajna.

Kao buduća članica Europske unije, Hrvatska želi suradjivati u tako važnim područjima gospodarstva, kao što je poticanje inovacija.

To je temelj poduzetništva i tržišne ekonomije.

Dizajn je, s druge strane, djelatnost u kojoj Nordijske zemlje ostvaruju vrhunske rezultate u svijetu.

Dizajn predstavlja u Nordijskim zemljama onu „tržišnu nišu“ po kojoj se prepoznaje identitet svake od zemalja.

Primjerice, finski dizajn je – kao i Nokia – sastavni dio kulturološkog identiteta Finske. Nadalje, tko nije čuo sa IKEU, Volvo ili Bang i Olufsen?

Sve su to svjetski brendovi, nastali na osnovi inovacija, ali i spoja modernog dizajna s Nordijskim kulturnim tradicijama.

Inovacije u gospodarskom razvoju, posebice u industriji, dio su politike jačanja poduzetništva i ekonomskog razvoja svake zemlje.

Ulaganja u obrazovanje i znanost, „istraživanje i razvoj“, te inovacije; sve su to temeljne pretpostavke za povećavanje naše međunarodne konkurentnosti; za brži razvitak gospodarstva i uklapanje Hrvatske u globalno tržište.

Strategija ekonomskog razvoja na osnovi investicija u obrazovanje, „istraživanje i razvoj“ prihvatljiva je i poželjna za Hrvatsku. Takvu orijentaciju mogu samo podržati.

Uostalom, i Lisabonska strategija Europske unije temelji se na povećanim ulaganjima u istraživanja i razvoj, odnosno na povećavanju međunarodne konkurentnosti nacionalnih gospodarstava kroz jačanje inovativnih procesa u ekonomijama.

U širem smislu, radi se o strategiji izgradnje „društva utemeljenog na znanju“ i inovacijama.

S druge strane, drugi cilj Lisabonske strategije je povećavanje udjela zaposlenih u aktvinom radnom stanovništvu.

U uvjetima globalizacije, to je, također, povezano sa investicijama u inovacije, te „istraživanje i razvoj“.

Upravo, zbog toga smatram temu današnjeg skupa izuzetno važnom, ne samo za poslovne ljude, već za cijelo društvo, posebice Hrvatsku.

Očekujem da će - nakon izbora - nova hrvatska Vlada odrediti osobu zaduženu za provedbu Lisabonske strategije u Hrvatskoj, te da će ove ciljeve implementirati u nacionalnoj strategiji razvoja.

To će svakako ubrzati naše približavanje Europskoj uniji.

Zbog toga smatram da se današnji skup održava u pravo vrijeme.

Naposljetku, današnje savjetovanje trebalo bi uspostaviti konkretne oblike suradnje između hrvatskih poduzeća i tvrtki iz Nordijskih zemalja

Ovime - poštovane gospođe i gospodo -  proglašavam Nordijske dane 2007. godine otvorenim.

Hvala lijepa!