Ljubljana, 15.06.2016.

Međunarodni institut za Bliski istok i balkanske studije (IFIMES) i HWPL iz  Seula, Republika Koreja, organizirali su okrugli stol u Ljubljani, dana 15.06.2016. po nazivom: Harmonija među balkanskim državama i deklaracija o miru i prestanku rata.

Deklaracija o miru i prestanku rata pripremljena je sa ciljem promoviranja poštovanja osnovnih ljudskih prava i međunarodnog prava sa ciljem daljeg integriranja država, da se aktivno zaštite ta prava. Rasprava se odnosila na tri glavna pitanja, i to:

● Zašto mir nije postignut na temelju postojećeg međunarodnog prava?

● Kako Deklaracija o miru i prestanku rata može doprinijeti harmoniji i suradnji između balkanskih država?

● Kako mirovni napori mogu pomoći balkanskim državama na njihovom putu ka EU? 

Na okruglom stolu uvodni govor održao je  dr. Zijad Bećirović, direktor IFIMES-a.

Na konferenciji sudjelovali su i:

-        Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske, član Savjetodavnog odbora HWPL, počasni predsjednik IFIMES-a

-         Sophia Kim, regijska koordinatorica IWPG na Balkanu

-         Lyla Yoon, regijska koordinatorica HWPL na Balkanu

-         prof. dr. Ernest Petrič, sudac, bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Slovenije, član Savjetodavnog odbora HWPL, potpredsjednik Savjetodavnog odbora IFIMES

-         ambasador dr. Milan Jazbec, šef Sektora za evropske države na Ministarstvu vanjskih  poslova Republike Slovenije

-         prof. dr. Vladimir Marinković, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srbije

-         Bakhatyar Aljaf, direktor IFIMES-a

 

Na poziv veleposlanice Republike Hrvatske u Sloveniji gđe. Terzić, Predsjednik Mesić je nakon završetka konferencije, bio na prijemu povodom Dana državnosti RH, koji se održavao u Veleposlanstvu RH u Ljubljani.