Zagreb, 07.12.2018.

U vezi s pismom trojice bivših Visokih predstavnika međunarodne zajednice u BiH okojemu su izvijestili neki mediji u Hrvatskoj, a koje mi je i izravno dostavljeno, smatrampotrebnim javno reći sljedeće. Podržavam stanovišta što su ih iznijeli gospoda ChristianSchwarz-Schilling, Carl Bildt i Paddy Ashdown. Ta se stanovišta odnose na atmosferu stvorenunakon izbora gospodina Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH iz redova hrvatskognaroda.Smatram zabrinutost trojice bivših Visokih predstavnika potpuno opravdanom i mislimda bi vlada Republike Hrvatske to pismo, upućeno Visokoj povjerenici za vanjsku politiku isigurnost EU, gospođi Federici Mogherini, trebala krajnje ozbiljno shvatiti.Činjenica je da se hrvatskoj, ali i svjetskoj javnosti svjesno i pogrešno prikazuju zbivanjau BiH, da se na pogrešan način tumače zakoni susjedne države i da se, a to je ono što mene – kaobivšeg Predsjednika RH - najviše zabrinjava, briga Republike Hrvatske za Hrvate koji žive ususjednoj i nama prijateljskoj državi, svodi na brigu za interese jedne stranke – HDZ. To je kakonedopustivo, tako i štetno za Hrvate koji su konstitutivni narod u BiH.G. Željko Komšić izabran je u skladu s odredbama istoga zakona koji je vrijedio i kodizbora na kojima je, i to dva puta, za člana Predsjedništva izabran g. Dragan Čović. Tada nijebilo prosvjeda. Sada je iz Zagreba podignuta diplomatska ofenziva, ne bi li se kompromitiralo iizbor g. Komšića i njega kao osobu. Takva je aktivnost potpuno neutemeljena, a ozbiljno dovodiu pitanje vjerodostojnost Republike Hrvatske kao faktora stabilnosti na jugoistoku Evrope. Ona,osim toga, izravno šteti i percepciji Republike Hrvatske kao ozbiljne i pouzdane članiceEvropske unije, a to znači da u perspektivi šteti interesima svih hrvatskih građana.Smatram, a politika što sam je kao Predsjednik RH vodio prema BiH daje mi puno pravoda to javno kažem, kako bi Republike Hrvatska morala jasno i nedvosmisleno podržati izbor g.Komšića za člana Predsjedništva BiH, prekinuti sve aktivnosti usmjerene na pobijanjelegitimnosti toga izbora, potvrditi svoju neupitnu poziciju apsolutnog poštivanja cjelovitosti isuverenosti BiH i tako se ponovo profilirati kao država koja zastupa, ali i prakticira poštivanjemeđunarodnoga prava, kao i zakonodavstava drugih država, te koja svoju brigu za Hrvate kojižive izvan njezinih granica nikada i ni u kakvim okolnostima neće pokušati ostvarivati izravnimmiješanjem u unutarnje stvari drugih država.