Zagreb, 20.11.2021.

Bivši Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić sudjelovao je na globalnom video 22. Međunarodnoj konferenciji Predsjednika Vrhovnih sudova svijeta koji je održan u Lucknowu, Indija, od 19.-21. studenog 2021. godine. Predsjednik Mesić inače tradicionalno svake godine nastupa na istoj konferenciji, ali i  ove godine radi Covida održana je konferencija putem videa. Organizator konferencije je  Vlada Indije i Montessori škola iz Lucknowa. Tema konferencije  je "Globalno upravljanje za održivi svjetski poredak". Predsjednik je održao uvodni dana 20.11.2021.g.

 

Prilažemo govor predsjednika Mesića

 

. Zadovoljstvo mi je što mogu sudjelovati kao gost u radu 22. međunarodne konferencije predsjednika vrhovnih sudova.

Zahvaljujem na pozivu i iskreno se nadam da će konferencija pomoći ujedinjenju svijeta za sadašnju i buduće generacije koristeći, svjetske zakone i globalno upravljanje.

Tema današnje konferencije je :

"Globalno upravljanje za održivi svjetski poredak".

S time u  vezi u pravu je  Nobelovac Jan Tinbergen kada kaže: Probleme čovječanstva više ne mogu rješavati nacionalne vlade.

To se najbolje može postići jačanjem sustava Ujedinjenih naroda.“ Konstatacija je točna, ali kako to ostvariti? Smatram da je veliki doprinos ostvarenju toga cilja pokret nesvrstanih.

 

Pokret nesvrstanih  ponudio je prije 60 godina alternativu svijetu, koji je živio pod damaklovim mačem blokovske podjele, utrke u naoružanju i stalne prijetnje nuklearnim sukobom. Bilo je to vrijeme hladnog rata.

 

Međutim, nakon nestanka Berlinskog zida i nakon prestanka hladnog rata promijenili su se uvjeti u kojima Pokret djeluje:

-Prvo - promjene su bile nagle i neočekivane

-Drugo - nestale su blokovske podjele

-Treće – najvažnije, Pokretu su nedostajali lideri s vizijom kalibra – Tita, Nasera, Nehrua, Sukarna,  Nikrumaha i drugih.

 

No ono što se danas događa nesvrstani su  i dalje potrebni. Zapad je slom socijalizma shvatio kao svoju pobjedu što se rezultiralo pretvaranjem bipolarnog svijeta u unipolarani.

Sjedinjene države prigrabile su si pravo, uključujući i  vojne intervencije, zadržati položaj vodeće sile cijelog svijeta. To je na dugi rok neodrživo.

Uzdrmana je i sama osnova međunarodnih odnosa. Pojavljuju se zemlje sa velikim potencijalima koje ne pristaju na unipolarnost već pravični multipolarnost. Ujedinjeni narodi su marginalizirani.

 U ovom uzburkanom svijetu Pokret bi se morao ponovo izboriti za svoje mjesto na međunarodnoj sceni. Posebno, jer su većina u generalnoj skupštini UN-a.

Prvo : Pokret bi morao utvrditi  u kakvome je stanju, u kakvom okruženju postoji i što može učiniti.

Drugo: Pokret bi morao reafirmirati ona ključna načela, na kojima se okupio prvi puta prije 60 godina. To uključuje i načelo nemiješanja u unutarnje stvari drugih, i pravo svake zemlje da se razvija u skladu sa svojim specifičnim potrebama, ali i vraćanje Ujedinjenim narodima onoga mjesta na kakvo su ih postavili njihovi tvorci i idejni začetnici.

Treće: Pokret bi se  morao očitovati o svim aktualnim problemima svijeta u kojem živimo.

Pokret nesvrstanih to može i mora učiniti, jer prilike su u svijetu rapidno pogoršavaju i traže aktivnu ulogu  jednog korektivnog faktora, traže glas razuma  u džungli ne razuma.

Pokret nesvrstanih već je jednom takvu ulogu odigrao. Ne vidim zašto ne bi i opet.

 Pri čemu smatram da tome naporu mogu i moraju pridonijeti i zemlje sljednice jugoslavenske federacije, koje se danas ponašaju kao da bi najradije taj dio svoje prošlosti zaboravile, najblistaviji dio svoje prošlosti ili kao Srbija, jedna od sljedbenica Jugoslavije koja pokušava Pokret iskoristiti za svoje uske potrebe i ciljeve, sprečavajući pravo Kosova, jedne države također sljedbenice Jugoslavije da ostvari legitimno pravo, da postane članica UN-a.

Za sve to potrebna je vizija, ima li je?

Na to pitanje treba odgovoriti i ova konferencija, ali prije svega generalna skupština UN-a.

Hvala što ste me saslušali!